Wil jij dat jouw klas een veilige
leeromgeving is zonder
grensoverschrijdend gedrag?

Werk samen aan een
positieve dynamiek en
sociaal weerbaar gedrag!

icon-wegwijzer

Iedere leerkracht wil dat de leerlingen zich veilig voelen in zijn of haar klas.

Dat ze met plezier of een beetje ‘gezonde tegenzin’ naar school komen, dat ze in de klas de vragen durven te stellen die ze hebben, dat ze zichzelf kunnen zijn, dat ze zich ook in de vrije momenten fijn en veilig voelen en dat jouw groep 8 leerlingen weerbaar en met zelfvertrouwen de overstap kunnen maken naar de brugklas.

 Herken je dit?

 • Zijn er in jouw klas ook leerlingen die zich niet laten zien of horen?
 • Of zich juist téveel laten zien en horen?
 • En zijn er leerlingen die helemaal niet of juist te heftig opkomen voor zichzelf.
 • Kinderen die altijd wel een maatje vinden Of kinderen die het juist heel lastig vinden om mee te doen met de rest?

Soms ben je zelf niet tevreden met hoe het loopt of trekken leerlingen of ouders aan de bel.  Soms is een incident aanleiding voor extra aandacht voor de sociale veiligheid in de klas.

icon-raket

Voor alle leerkrachten die vinden dat ze het zelf moeten doen; je staat er niet alleen voor.

De antipestprogramma’s die LevenderWijs aanbiedt, worden gehouden op school en in schooltijd.

De training is geschikt voor kinderen in het basisonderwijs en voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De leerkracht of mentor neemt actief deel aan de training, zodat hij of zij precies weet wat er is geleerd en zij hun leerlingen hierin kunnen ondersteunen.

Ouders worden erbij betrokken, zodat ook zij hun kind kunnen ondersteunen.

Wat levert het je op

De training volg je samen met (een deel van) de klas en in iedere training leer- en werk je samen met als doel om:

 • Samen te werken aan een betere groepsdynamiek;
 • Een pestprobleem of lastig gedrag aan te pakken en te stoppen;
 • Vaardigheden te leren die bijdragen aan een goede samenwerking;
 • De rollen in de groep te (her)kennen en wat je zelf kunt doen voor een goede sfeer;
 • Te leren dat gedrag een keuze is en hoe je hierin verstandig kunt kiezen;
 • Ouders te betrekken bij de training zodat ook zij hierin kunnen ondersteunen.

Wist je dat:

Een veilig klimaat in de klas? Pestgedrag aanpakken door kinderen krachtig en weerbaar te maken? Het kan!

Wanneer er sprake is van pestgedrag of wanneer er gedoe in de groep is, zie ik vaak gebeuren dat

 • Leerkrachten het probleem kleiner maken dan het is (‘Het valt wel mee.’, ‘Je moet tegen een grapje kunnen’ of ‘Hij/zij moet gewoon nog leren voor zichzelf op te komen.’) of onnodig groot (‘Dit komt echt nooit meer goed…’).
 • Leerkrachten en mentoren zich heel verantwoordelijk voelen en vinden dat ze het zelf moeten oplossen. ‘Wat er in mijn klas gebeurt, moet ik zelf oplossen.’
 • Emoties bij ouders lopen hoog op en het gesprek tussen leerkracht en ouder verloopt moeizaam, dit maakt het probleem eerder groter dan kleiner.
 • Kinderen krijgen stempels opgedrukt: ‘zielig’, ‘pestkop’, ‘moeilijk’.
 • We bagatelliseren: ‘Hij is nu eenmaal zo’, ‘Het hoort er gewoon een beetje bij’ of ‘Zij kan ook nergens tegen...’
icon-wegwijzer

Kinderen worden niet geboren als ‘pestkop’. Slachtoffers van pesten hebben dit niet te danken aan hun bril, haarkleur of gewicht. Sommige mensen denken dat pesten erbij hoort. Dat het iets is wat nu eenmaal gebeurt en dat je gewoon nog moet leren om van je af te bijten. Dat het zich vanzelf wel oplost.

Zo werkt het niet. Gedoe in de klas stopt niet vanzelf. Leren omgaan met elkaar  vraagt training. Dat leer je, maar niet vanzelf. De antipestprogramma’s voorzien in het weerbaar en sociaal vaardig maken van kinderen.

Het leert kinderen om goed op te komen voor zichzelf en daarbij rekening te houden met de ander. Het kind dat moeite heeft met te zeggen waar het last van heeft, zal hierin vaardiger moeten worden. Het kind dat anderen overschreeuwt, zal moeten leren om zijn of haar mening te geven zonder over de grenzen van anderen te gaan.

Beiden leren dat gedrag een keuze is en wat de consequenties zijn van hun gedrag. Ook leren ze hoe zij lastige dingen op een andere manier kunnen aanpakken.

En voor alle leerkrachten die vinden dat ze het zelf moeten doen; je staat er niet alleen voor. Jij hebt de regie en jij bent nog steeds verantwoordelijk voor de klas. Ik ondersteun je tijdelijk om er samen weer een fijne groep van te maken.

 • 30% van alle kinderen weleens wordt gepest
 • Een deel daarvan - één op de 14 kinderen - zelfs meerdere keren per week
 • 1 op de 3 vertelt er nooit over
 • Pestgedrag leidt tot negatieve gedachtes - gepeste kinderen hebben last van onzekerheid, schuld en schaamtegevoelens en soms suïcidale gedachten
 • Veel leerlingen die pesten, worden zelf ook gepest
 • Scholen sinds 2015 bij de wet verplicht zijnom ieder jaar te monitoren of de leerlingen zich veilig voelen op school
icon-wegwijzer

In mijn schooltijd was er geen tijd voor een professional op gebied van weerbaarheid en een veilige leeromgeving, nu gelukkig wel.

Vroeger werd je gepest en als je eindelijk de moed had om het te bespreken met je ouders volgde er een gesprek op school. In het slechtste geval werden ouders van de pester op het matje geroepen. Het gevolg liet zich raden: het pestgedrag verergerde en verplaatste zich van het schoolplein naar erbuiten. Met de aanpak die ik als trainer, verbonden aan Stichting Omgaan met Pesten, op school mag verzorgen, leren kinderen op een constructieve manier hoe je omgaat met elkaar. Door nieuwe vaardigheden in een veilige omgeving te oefenen, hier spelenderwijs sterk in te worden en door er samen met elkaar over te praten.

icon-spreekwolkje

Ik geloof in het delen van kennis,
dus ik geef ik je graag alvast een tip mee:

Ben je leerkracht of ouder en weet je van pestgedrag? Dan deel ik graag alvast een tip met je;

 

Wanneer een kind zich bij je meldt omdat het gepest wordt, luister. Niets meer, niets minder.

 

Vaak willen we het oplossen, adviezen geven en iets ‘doen’. Onderzoek wijst uit dat kinderen in eerste instantie een luisterend oor willen: iemand die met aandacht en zonder oordeel kan en wil luisteren.

Ouders en leerkrachten van gepeste kinderen willen graag helpen. ‘De volgende keer dat het gebeurt, dan mag je van mij een klap terug geven!’ of ‘Als ze dat weer zeggen, dan zeg je gewoon iets lelijks terug!’, maar dat maakt het eigenlijk alleen maar erger.

 

Het kind heeft al ‘gefaald’ (veel kinderen denken dat het hun schuld is dat ze gepest worden) en geweld, schelden en onaardig zijn zit niet in hun karakter, anders hadden ze dat allang al gedaan. Nu zegt een ouder of leerkracht dat ze iets moeten doen wat ze niet goed kunnen uitvoeren. De kans dat ze niet aan dit goedbedoelde advies kunnen voldoen is groot. En daarmee falen ze voor hun gevoel opnieuw...

Er zijn redenen genoeg om niet aan de slag te gaan met lastig gedrag in de klas:

 • "Het is al zo druk"
 • "We moeten al zoveel"
 • "We zitten al halverwege het schooljaar"
 • "Het is groep 7 (of 8), hoeveel zin heeft het nog?"
 • "We zitten nou eenmaal in een moeilijke wijk.."

Realiseer je wat de impact van een slechte dynamiek op jouw leerlingen is. En dus ook wat de impact van een positieve dynamiek is! Voor je leerlingen, en voor jezelf. Wil je de hele dag brandjes blussen of wil je in een sociaal veilig klimaat met én van elkaar leren? De keuze is aan jou!

icon-referenties

Anderen zeggen hierover:
‘Door deze training is de sfeer in de klas verbeterd en staan de leerlingen sterker in hun schoenen. ’

icon-gesprek

 

Volg je een training bij LevenderWijs,
dan kun je rekenen op;

We starten met een kennismaking.

Ik kom graag bij je op school en jij vertelt me meer over waar je tegenaan loopt. Samen bespreken we de mogelijkheden. Als we een samenwerking aan gaan, start ik met een observatie en vullen de leerlingen een vragenlijst in over hoe zij hun klas ervaren.

 

Daarna starten de lessen: 10 lessen van een uur die ik bij jou op school, in schooltijd of aansluitend op schooltijd, uitvoer. We stellen leerdoelen, we vergroten vaardigheden en in een ouderbijeenkomst nemen we ook ouders mee in het proces. Halverwege evalueren we of we op de goede weg zijn en wat je in de klas ziet ontstaan.

 

Aan het eind ronden we op een positieve en feestelijke manier af en nemen we afscheid.

Praktische info:

icon-referenties

Anderen zeggen hierover:
‘Ik zie dat kinderen sterker zijn geworden in de training: de één heeft vriendschappen opgebouwd, de ander geeft tijdig en duidelijk zijn mening, weer een ander speelt prettiger samen.’

Heb je een klas die je het gunt zichzelf te versterken in sociale vaardigheden, weerbaarheid en zelfvertrouwen? Weet je dat je volgend schooljaar een ‘moeilijke’ groep krijgt? Wil jij jouw 8e groepers de overgang naar het voortgezet onderwijs met een stevige stap laten maken?

Neem dan contact op en we bespreken samen de mogelijkheden!

 • Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.